Mateřská škola FAMILY

Mazourova 657/2, 636 00 Brno

Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 548 129 534, e-mail: info@msfamily.cz, ID datové schránky: zctpd3e , IČO 60555131

bankovní spojení: 117239621/0100 , zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Židenice

Důležitá oznámení

Provoz školy od 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 zahajujeme provoz školy v plném rozsahu a bez testování.

Související opatření:

 • Podle usnesení vlády zatím není možná přítomnost třetích osob ve vnitřních prostorech školy.

 • Děti bude od zákonných zástupců přebírat/předávat u hlavního vstupu personál školy a zajistí další péči o ně. Při vhodném počasí bude odpoledne předávání dětí u branky školní zahrady.

 • Budete-li potřebovat osobní individuální konzultaci s paní učitelkou/ředitelkou školy (za podmínky 1:1), domluvte si termín emailem či telefonicky.

 • Z důvodu objednávek zboží je nutné přihlásit dítě ke stravování do 10:00 v pátek 7. 5 . 2021.

 • Školné za měsíc květen bude stanoveno v poměrné částce všem nastupujícím na období 10. - 31. 5. 2021 (mimo dětí rodičů z vybraných profesí, které dochází od 3. 5. 2021 - hradí plné školné).

5. 5. 2021 | Eva Šperková, ředitelka školy

Organizace provozu MŠ FAMILY od 12. 4. 2021

Podle nařízení vlády ČR bude MŠ FAMILY od 12. 4. 2021 otevřena pro předškolní děti a děti, jejichž rodiče pracují ve vládou vyjmenovaných skupinách zaměstnanců. V návaznosti na nařízení vlády jsme přijali soubor opatření, která jsou uvedena v přiloženém dokumentu. Prosíme zákonné zástupce dětí, aby se s obsahem dokumentu pozorně seznámili a aby se školou při uplatňování příslušných opatření spolupracovali.

Přikládáme i další související dokumenty:

Aktuální upřesnění:

 • Zákonní zástupci dětí si mohou přinést a podle výše uvedené metodiky použít i vlastní testy, které splňuji podmínky stanovené MZ ČR.

 • Od 3. 5. se mění frekvence testování dětí. Testuje se jedenkrát týdně v pondělí, případně v den nástupu.

30. 4. 2021 | Eva Šperková, ředitelka školy

Zápis dětí do MŠ FAMILY na školní rok 2021/2022

Zápis do mateřských škol bude v rámci města Brna prováděn od 1. 4. 2021 prostřednictvím systému elektronické podpory na adrese http://zapisdoms.brno.cz. Elektronický systém zpracovává všechna data během celého přijímacího řízení automaticky.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě starší 5 let, zákonní zástupci mají povinnost zapsat dítě ke vzdělávání do spádové MŠ či přípravné třídy ZŠ... pozorně se seznamte s aktualizovanou informací .

6. 4. 2021 | Eva Šperková, ředitelka školy

Vzdělávací semináře pro rodiče budoucích prvňáčků

V rámci projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" město Brno nabízí bezplatnou účast na vzdělávacích seminářích pro rodiče budoucích prvňáčků "Školní zralost - vstup dítěte do základního vzdělávání." Semináře proběhnou v únoru a březnu online prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Registrace na adrese map2.brno.cz, sekce HOST... celá pozvánka přiložena.

18. 1. 2021 | Eva Šperková, ředitelka školy

Letáček, nabídka seminářů pro rodiče budoucích prvňáčků.pdf

Upřesnění organizace prázdninového provozu MŠ v Brně-Židenicích

Již 5. 1. jsme publikovali přiložený dokument k organizací prázdninového provozu mateřských škol v Brně-Židenicích. Informace v něm uvedené zůstávají v platnosti s upřesněním v části o přihlašovaní dětí v dalším termínu do jiné MŠ:

 • vyzvednutí přihlášek: 10. 3. od 7:00 do 15:00,

 • odevzdání přihlášek + platba: 17. 3.

K evidenci dítěte v naší MŠ doplňujeme:

 • evidence a vyzvednutí přihlášky bude bezkontaktně - dne 10. 3. v zádveří školy,

 • platbou do 17. 3. za evidované dny potvrdíte registraci dítěte (v opačném případě místo bude nabídnuto dalším zájemcům),

 • vyplněnou přihlášku vhodíte do schránky naší MŠ do 17. 3., místo razítka kmenové MŠ, doložíte Čestné prohlášení o docházce do příslušné MŠ,

 • prázdninový provoz je pouze pro děti ze židenických MŠ,

 • rozhodnutí o přijetí bude zasláno na vámi uvedený e-mail.

2. 3. 2021 | Eva Šperková, ředitelka školy

2021 Letní provoz - upr. INFO rodiče .pdf

Částečné obnovení mimoškolních aktivit

Od středy 2. 12. 2020 budou zahájeny mimoškolní aktivity, kde je zapsán nižší počet dětí :

 • angličtina - středa,

 • zumba - čtvrtek,

 • povídálek - pondělí.

Sportík a Tvořivé ručky jsou pro vysoký počet dětí stále pozastaveny.

V přiloženém dokumentu se seznamte s celou informací.

3. 12. 2020 | Eva Šperková, ředitelka školy

Kroužky 2020 Souhrnné info ke kroužkům v prosinci .pdf

Edukativně stimulační skupiny nově

V letošním školním roce jsme připravili novou verzi edukativně stimulačních skupin, které jsou určeny předškolním dětem a jejich rodičům k přípravě na zvládnutí nástupu do základní školy. V současné situaci probíhají od 5. 10. 2020 distanční formou... podrobnosti v přiloženém dokumetnu

21. 9. 2020 | Eva Šperková, ředitelka školy

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů

Odborné skupiny při Ministerstvu zdravotnictví zabývající se řešením epidemie covid-19 připravily úpravy metodického opatření pro nařizování karantény a algoritmů testování. Novinky projednala Rada vlády pro zdravotní rizika dne 14. 9. 2020.

Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s materiálem Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (určeno pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte).

16. 9. 2020 | Eva Šperková, ředitelka školy