Vítejte | Aktuality | Koncepce | Doporučení rodičům | Náš den | Realizujeme projekty | Doplňkový program | Kalendárium | Komunitní centrum
 Fotoalbum
| Provozní informace | Platby | Školní kuchyně | Přijímání dětí | Kolektiv | Napište ředitelce | Interní webové aplikace

Vítejte na stránkách mateřské školy FAMILY

Naše škola se nachází v městské části Brno-Juliánov, v klidném prostředí přírodní lokality Bílá hora. Jsme školka pro 100 dětí, která s rodiči jedná partnersky a má zájem o spolupráci s rodinou při výchově a vzdělávání dětí.

Prostředí pro děti připravujeme barevné, vkusné a inspirující, aby se u nás děti i rodiče cítili příjemně.

Výchova a vzdělávání dětí jsou v naší škole založeny na pozitivním ocenění dítěte ve chvíli, kdy se mu něco podařilo, na aktivním přemýšlení, řešení situací, na kooperaci i uvědoměním si, že agresivita není cesta. Již 15 let je vzdělávací cesta podpořena i etickými principy výchovy k hodnotám lidským, ekonomickým, ekologickým. V rámci vzdělávání se zapojujeme i do různých hodnotově orientovaných výtvarných, sportovních či ekologických projektů. Nekupujeme žádné komerční hračky.

Držíme se léty osvědčené koncepce naší práce.

Originalita a barevnost prvků nové školní zahrady podporuje zvídavost, tvořivost a pohybovou obratnost dětí.

Kvalitní, pestrá, zdravá a hodnotná strava bez zbytečné chemie, dochucovadel a polotovarů, se sníženým množstvím tuků, soli a cukrů a naopak s množstvím zeleniny je pro děti připravována ve vlastní školní kuchyni, podporuje zdravý růst, vývoj dítěte a správný stravovací režim.

Prostudujte aktuální nabídku naší školní kuchyně!

KONTAKTY

odrážka

Kanceláře školy: 548 129 534, info@msfamily.cz

odrážka

Školní kuchyně: 548 129 539, kuchyne@msfamily.cz

odrážka

Třída Koťátka: 548 129 538, kotatka@msfamily.cz

odrážka

Třída Motýlci: 548 129 537, motylci@msfamily.cz

odrážka

Třídy Berušky: 548 129 536, berusky@msfamily.cz

odrážka

Třída Kuřátka: 548 129 535, kuratka@msfamily.cz

odrážka

IČO: 60555131

odrážka

Zřizovatel: Městská část Brno-Židenice

BANKOVNÍ SPOJENÍ

odrážka

Školné a stravné: 117239621/0100

odrážka

Kulturní akce: 2300681556/2010

JAK SE K NÁM DOSTANETE

odrážka

Najdete nás na mapě

odrážka

Tramvaj čís. 8, zastávka Bělohorská

odrážka

Autobus čís. 55 a 75, zastávka Špačkova

ORIENTACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

odrážka

Suterén: Komunitní centrum a školní kuchyně

odrážka

Přízemí: šatny dětí a třída Koťátka

odrážka

1. patro: třídy Motýlci a třída Berušky

odrážka

2. patro: kanceláře a třída Kuřátka

 


Aktualizace 27.08.2016

 

 

Naše projekty,
uznání,
certifikáty